Одговорност према играчима

Објава информација

Одговорно организовање игара на срећу укључује пружање информација играчима – колика је вјероватноћа побједе као и информације о спријечавању прекомјерног играња игара на срећу, како би играчи у сваком тренутку могли да донесу исправну одлуку о свом учешћу у игри. Све информације треба да буду тачне, јасне и благовремене. Информације би требало да буду постављене на видљива мјеста како би их сваки играч могао видјети.

Едукација играча

Како би спријечила негативне посљедице играња игара на срећу, Електронска Видео Лутрија д.о.о. Бања Лука је посебну пажњу посветила успостављању стандарда који омогућавају доношење политике одговорног играња, као и примјену исте. Ове радње је неопходно преузети да би се смањио ризик за све играче, а посебно за оне који припадају рањивим социјалним категоријама.

Политика Електронске Видео Лутрије д.о.о. Бања Лука за одговорно играње и организовање игара на срећу заснива се на превенцији и информисању. С тим у вези, настојимо популаризовати одговорно играње чиме долазимо до шире јавности.

Користећи канале комуникације, желимо да играчи добију прилику да се едукују и информишу о играчким активностима, да се усредоточе на свјесни избор и учешће у играма на срећу. Крајњи циљ је спречавање појаве патолошког играња у нашем друштву.

Одговорно играње


„Електронска видео лутрија“ д.о.о. Бања Лука посвећује пуну пажњу разумијевању и успостављању концепта одговорног играња игара на срећу и одговорног приређивања тих истих игара.

Настојимо сузбити и умањити негативне посљедице играња игара на срећу, те самог клађења како би се умањио ризик за друштво, нарочито за рањиве групе као што су малољетници и особе са ризиком развоја прекомјерног, односно компулзивног играња.


МИТОВИ О ПРОБЛЕМАТИЧНОМ
ИГРАЊУ ИГАРА НА СРЕЋУ
» Преузети ПДФ документ
УПИТНИК ЗА ПРОБЛЕМАТИЧНО
ИГРАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ
» Преузети ПДФ документ

Појам и значај одговорног приређивања игара на срећу

Одговорно организовање игара на срећу подразумијева пружање информација и едукација играча – колика је вјероватноћа добитака као и информације о спречавању прекомјерног играња игара на срећу, како би играчи у сваком тренутку могли да донесу исправну одлуку о свом учешћу у игри. Све информације треба да буду тачне, јасне и благовремене. Информације би требало да буду постављене на видљива мјеста како би их сваки играч могао видјети.Одговорно приређивање игара на срећу представља пословну политику и праксу обликовану како би се спријечиле или умањиле негативне посљедице повезане са играма на срећу у друштвеној заједници.

Одговорно приређивање игара на срећу има вишеструке значаје за друштвену заједницу а који се огледају у:

  • Заштити играча од развоја зависности о играма на срећу – нарочито осјетљиве групе као што су малољетна лица, грађани и породице које су се већ сусретале са проблемима зависности о играма и сл.
  • Одговорном оглашавању игара на срећу,
  • Акумулацији средстава за друштвено корисне дјелатности, информишу се и едукују играчи са циљем спријечавања високог степена појава зависности о играма и негативних посљедица које та зависност узрокује.

Како би се постигле и одржавале поменуте карактеристике одговорног приређивања игара на срећу, „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука настоји да:

  • Константно смањује негативан утицај који игре на срећу могу имати на друштвену заједницу,
  • Развија и нуди игре на начин који ће омогућити играчима да буду задовољни игром и да то задовољство буде одрживо и трајно,
  • Играчима понуди информације о играма које ће им омогућити задржавање контроле над властитом игром, а истовремено пружити забаву и задовољење потребе за играма на срећу,
  • Тежи стварању и очувању позитивних вриједности и доприноса друштвеном развоју.

Политика „ЕВЛ“ д.о.о. Бања Лука за одговорно играње и организовање игара на срећу заснива се на превенцији и информисању. С тим у вези, настојимо популаризовати одговорно играње чиме долазимо до шире јавности. Користећи канале комуникације, желимо да играчи добију прилику да се едукују и информишу о играчким активностима , да се усредоточе на свјесни избор и учешће у играма на срећу. Крајњи циљ је спријечавање појаве патолошког играња у нашем друштву

Запамтите: Игре су само за забаву. Морате знати када се зауставити и бити свјесни када игра почне прерастати у нешто друго и опасније. Не чекајте да се проблем погорша. Одмах потражите помоћ!

ПОЗИВИ

ОДЛУКЕ